کلیدواژه‌ها = دانشگاه
تعداد مقالات: 5
1. طراحی و روانسنجی پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش در دانشگاها

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-20

نگین جباری؛ مهرداد مدهوشی؛ وحید فلاح فلاح


3. ارائه یک چهارچوب مفهومی برای سنجش کیفیت در دانشگاه

دوره 6، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 1-17

دکتر محمد عطایی؛ دکتر مرتضی موسی خانی؛ داود حق خواه؛ رقیه حسن زاده


5. ارتباط بین سبکهای مطالعه و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 4، شماره 15، تابستان 1387، صفحه 1-24

صفورا مسائلی؛ محمد علی نادی؛ نرگس سعیدیان