کلیدواژه‌ها = روایی عاملی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-26

علی پژوهنده؛ دکتر ولی الله فرزاد؛ دکتر پروین کدیور


3. بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

دوره 6، شماره 27، تابستان 1390، صفحه 9-34

علی پژوهنده؛ ولی االله فرزاد؛ پروین کدیور