کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 7
1. ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 0-0

پرویز پقه؛ سامره شجاعی؛ محمودرضا مستقیمی؛ فریدون آزما


2. مبانی ارزش شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران

دوره 15، شماره 62، بهار 1399، صفحه 161-200

محمود ارونتن؛ حسن دیناروند؛ جهانبخش رحمانی


5. طراحی فرصت‌های یادگیری در آموزش و پرورش

دوره 6، شماره 24، زمستان 1389، صفحه 1-15

طهمورث آقاجانی؛ غلامرضا عزیزی؛ جمال صادقی


6. بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در دبیرستانهای شهر بجنورد

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-14

آذرمیدخت فرزامی خواه؛ دکتر هاشم عسکرزاده؛ دکتر براتعلی منفردی راز