کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 8
1. شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدارس پژوهش محور در آموزش و پرورش استان مازندران

دوره 16، شماره 66، بهار 1400، صفحه 159-174

سید مرتضی ساداتی کیادهی؛ محمد صالحی؛ کیومرث نیازآذری


2. «تبیین الگوی فرایند خط مشی گذاری در نظام آموزش و پرورش ایران»

دوره 16، شماره 66، بهار 1400، صفحه 175-190

حامد صبوری؛ حسن گیوریان؛ فریده حق شناس کاشانی


3. ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 35-54

پرویز پقه؛ سامره شجاعی؛ محمودرضا مستقیمی؛ فریدون آزما


6. طراحی فرصت‌های یادگیری در آموزش و پرورش

دوره 6، شماره 24، زمستان 1389، صفحه 1-15

طهمورث آقاجانی؛ غلامرضا عزیزی؛ جمال صادقی


7. بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در دبیرستانهای شهر بجنورد

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-14

آذرمیدخت فرزامی خواه؛ دکتر هاشم عسکرزاده؛ دکتر براتعلی منفردی راز