کلیدواژه‌ها = باورهای دنیای عادلانه برای خود ـ باورهای دنیای عادلانه برای دیگران ـ جنسیت‌ـ وضعیت تأهل ـ تحصیلات ـ شغل ـ وضعیت مسکن
تعداد مقالات: 1