کلیدواژه‌ها = درمان شناختی رفتاری
تعداد مقالات: 3
1. ‌اثربخشی ‌درمان‌ مبتنی‌بر‌پذیرش‌و‌تعهد و درمان شناختی رفتاری بر مولفه های هوش هیجانی مادران

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 17-34

زبیده باباجان زاده؛ قدرت الله عباسی؛ رمضان حسن زاده


3. مقایسه اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام‌مند و درمان شناختی – رفتاری در تغییر نگرش معتادین به مواد مخدر (افیون)

دوره 4، شماره 15، تابستان 1387، صفحه 11-1

محمود جاجرمی؛ قدسی احقر؛ دکتر عبدالله شفیع‌آبادی؛ دکتر رحمت‌ا.. نورانی پور