کلیدواژه‌ها = مدیران مدارس
تعداد مقالات: 2
1. تبیین وضعیت رهبری تحولی و رابطه آن با رفتار نوآورانه مدیران مدارس هوشمند

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 1-24

زکریا احمدیان؛ علیرضا قلعه ای؛ زهرا عزیزی تراب؛ اسماعیل طالبی


2. نقش نگرش مدیران مدارس نسبت ‌به مدیریت دانش در کارایی آنان

دوره 9، شماره 39، تابستان 1393، صفحه 1-22

حسین جعفری ثانی؛ طیبه خونیکی درمیان؛ سمیه زارع