کلیدواژه‌ها = سازگاری تحصیلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجویان

دوره 12، شماره 52، پاییز 1396، صفحه 121-140

محمدعلی سپهوندی؛ لیلا منصوری


2. پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودپنداره تحصیلی با میانجیگری انسجام خانواده

دوره 11، شماره 48، پاییز 1395، صفحه 101-120

سعیده وحدتی؛ سید محسن حجت خواه؛ علیرضا رشیدی