کلیدواژه‌ها = مدیریت بر مبنای ارزش
تعداد مقالات: 2
2. بررسی وضعیت مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 12، شماره 49، زمستان 1395، صفحه 25-38

ابوالقاسم بریمانی؛ کیومرث نیازآذری؛ محمد صالحی