کلیدواژه‌ها = سبکهای مقابله ای و تحمل ابهام
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای وتحمل ابهام

دوره 13، شماره 55، تابستان 1397، صفحه 111-132

الهه ناصری؛ زینب خانجانی؛ عباس بخشی پور