تعداد مقالات: 552

1. شناسایی مولفه‌های موجود در مدل اعزام معلمان ایران و کشورهای منتخب به خارج از کشور

دوره 9، شماره 38، بهار 1393، صفحه 1-22

رضا کچوییان جوادی؛ بدری شاطالبی حسین آبادی؛ محمدعلی نادی خوراسگانی


2. بررسی تأثیر دوره آموزشی مدیریت استرس بر میزان استرس و عملکرد شغلی معلمان

دوره 9، شماره 37، زمستان 1392، صفحه 1-20

ابوالفضل بخشی پور؛ ابراهیم علیزاده موسوی؛ محبوبه امیربیک


3. رابطه شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی

دوره 8، شماره 35، تابستان 1392، صفحه 1-19

فاطمه سلیمانی نقندر؛ ابوطالب سعادتی شامیر


4. رابطه سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه پسرانه آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر

دوره 8، شماره 34، بهار 1392، صفحه 1-16

امیر حسین مهدی زاده؛ ژاله طاهری؛ فاطمه کبیری


5. بررسی مؤلفه های سرمایه روانشناختی درنظام آموزش عالی جهت ارائه مدل

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-12

بهرنگ اسماعیلی شاد؛ کیومرث نیاز آذری؛ دکتر محمد صالحی؛ دکتر ترانه عنایتی


6. بررسی میزان استفاده از شاخص های روابط انسانی توسط معلمان

دوره 7، شماره 32، پاییز 1391، صفحه 1-20

احمد ولی پور؛ انسیه محموجانلو


8. بررسی اثربخشـی آمـوزش مهـارت‌هـای ابـراز وجـود بر سبک اسنـادی و افسـردگـی دانشجویان

دوره 7، شماره 30، بهار 1391، صفحه 1-25

حسـن تـوزنـده‌جـانـی؛ نغمه باقـری قـاجـاری؛ معصومه همتـی


9. اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر روی علائم استرس و اظطراب در بیماران قلبی،‌پیگیری 60روزه

دوره 7، شماره 29، زمستان 1390، صفحه 1-25

حمزه اکبری داقی؛ دکتر شیرین کوشکی؛ دکتر محمود جمالی؛ دکتر مهدیه صالحی


10. ضرورت بستر سازی IT در توسعه کارآفرینی هنرجویان هنرستانهای فنی حرفه‌ای (مورد مطالعه شهرستان گنبد کاووس)

دوره 6، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 1-18

محمد مهدی باوقار؛ دکتر فریمان ابراهیم‌زاده؛ دکتر محمود قربانی


12. طراحی فرصت‌های یادگیری در آموزش و پرورش

دوره 6، شماره 24، زمستان 1389، صفحه 1-15

طهمورث آقاجانی؛ غلامرضا عزیزی؛ جمال صادقی


13. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

دوره 6، شماره 23، تابستان 1389، صفحه 1-26

محمود ایروانی؛ دلارام اردلان


16. بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت شناختی آنها

دوره 5، شماره 20، پاییز 1388، صفحه 1-19

رمضان حسن زاده؛ سید مرتضی ساداتی کیادهی


18. رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد

دوره 5، شماره 18، بهار 1388، صفحه 1-16

دکتر محمدرضا آهنچیان؛ وجیهه ظهورپرونده


20. مقایسه‌ی استرس شغلی در مدیران مدارس با منبع کنترل دورنی – بیرونی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1387، صفحه 1-10

دکتر غلامرضا خوی نژاد؛ دکتر علیرضا رجایی؛ عبدالحمید شکیب؛ فاطمه رحیمی


21. دیوان رسالت و نقش آن در دیوان سالاری خوارزمشاهیان

دوره 4، شماره 14، بهار 1388، صفحه 1-1

دکتر ابراهیم باوفا


22. روابط سیاسی ایران ساسانی و قبایل صحرا گرد شرقی در بحبوحه‌ی هجوم اعراب

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 1-1

دکتر منصور امانی


23. بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-13

محبوبه بهرامپور؛ محمود نکوئی مقدم


24. تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-18

دکتر رمضان حسن زاده؛ محمد حسین اسدی


25. بررسی عوامل مؤثر برگرایش دانشجویان به پژوهش

دوره 3، شماره 10، بهار 1386، صفحه 1-19

دکتر ناصر جواهری زاده