بررسی هزینه سودمندی نشریات الکترونیکی و کتابخانه دیجیتال در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.

2 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

3 کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی

چکیده

نشریات الکترونیکی از جمله منابع غنی اطلاعات هستند که سالیانه بخش عمده‌ای از وقت، بودجه و نیروی انسانی کتابخانه‌‌های دانشگاهی را به خود اختصاص می‌دهند و با توجه به این که اطلاعات، سرمایه‌ای است که برای تحصیل آن، نیروی کار، مدیریت، پول، زمان، امکانات، تجهیزات و تخصص حذف شده است و باید به آن با دید اقتصادی نگریست.
نشریات الکترونیکی از جمله منابع بسیارغنی اطلاعات هستند و از امتیازات و ویژگی‌های خاصی برخوردارند و کتابخانه‌های دیجیتالی با پیشرفت فناوری اطلاعات روزبه روز در حال گسترش هستند و شرایط استفاده در هر زمان و مکان بدون محدودیت کتابخانه‌های سنتی و امکان بازیابی سریع اطلاعات از مواردی است که اهمیت کتابخانه‌‌های دیجیتالی را دو چندان ساخته است.