مختصری از آیین پــرورش پهلوانان در شاهنامه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

چکیده

یکی از موضوعات بسیار مهمی که مورد توجه شاعر توس بوده توجه خاص به پرورش انسان‌ها و پیوندهای خانواده و مسئولیت خانواده در پرورش فکری افراد و همچنین جنبه‌های مختلف آموزش و پرورش و انعکاس موارد فوق در شاهنامه است. علاوه بر این به ارزش فرزند نیز اشاره می‌کند.
پسندیده تر کس ز فرزند نیسـت
                                                   چـو پیوند فرزند پیوند نیسـت( ب84، ص 61 )
و در آغاز هر داستانی به اصول تربیت شاهان می‌پردازد. در این مقاله سعی می‌شود به این موضوع پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها