بررسی تطبیقی مفهوم عزّت نفس از دیدگاه مولانا و روان‌شناسان انسان‌گرا

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

   مولانا جلاالدین بلخی، شاعر و عارف بلند‌پایة ایرانی، در قرن هفتم هجری یعنی قرن‌ها پیش از پیدایش علم روان‌شناسی، در آثار ماندگار خود، به ویژه در مثنوی معنوی، الگوی دقیق و همه جانبه و سیمای روشنی از شخصیت سالم انسان ارائه نموده‌است. آراء او به عنوان یک انسان‌ شناس مسلمان و پرورش ‌یافته در قلمرو فرهنگ اسلامی و ایرانی در بسیاری از زمینه‌ها، شباهت‌های حیرت‌انگیزی با افکار روان‌شناسان انسان‌گرای معاصر دارد. هر چند، تفاوت‌های بنیادین در محتوای اندیشه‌های آنان به چشم می‌خورد. مقالة حاضر دیدگاه‌های مولانا و روان‌شناسان یاد شده را دربارة مفهوم و کارکرد عزت ‌نفس مورد مقایسه قرار داده و وجوه تشابه آنها را باز نموده‌ است. 

کلیدواژه‌ها