چالش‌های نگرش‌های نو در مدیریت استراتژیک منابع انسانی مرور تطبیقی مدلهای سیستم مدیریت عملکرد منابع انسانی و ارزیابی عملکرد سازمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد،‌ ایران.

چکیده

اهمیت و تاکید مدیریت عمومی در کلی‌نگر بودن آن است. با نگرش‌ها و رویکردهای نوین آیا مدیریت عمومی(دولتی) به جایی رسیده‌ است که به جای چالاکی در هماهنگی و انطباق با تغییرات محیط، بتواند تغییرات آینده را رقم زند؟ در نگرش‌های نوین مدیریت استراتژیک منابع انسانی، چالش اصلی این است که هر یک از مولفه‌های استراتژیک مدیریت منابع انسانی در تقاطع نامتقارن لایه‌های یکپارچه‌سازی استراتژی در سازمان چه جایگاهی دارند؟ به فرض کارکرد نسبی درست این مولفه‌ها، آیا سازمان می‌تواند با این نگرش‌ها به چابکی لازم برای سازگاری و تطابق با تغییرات محیطی دست یابد؟ دستیابی به چنین قابلیتی آیا ایده‌آل و آرمان مدیریت عمومی است؟ آنچه در این مقاله با آن سروکار داریم؛ مولفه‌ها، محورها و چالش‌های نگرش‌‌های نو در برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی و راهکارهای فرا رفت از این چالش‌ها است.

کلیدواژه‌ها