نمایه نویسندگان

آ

 • آزادیکتا، مهرناز بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 159-174]
 • آهنچیان، محمدرضا ساختارعاملی مقیاس خودمختاری پژوهشی [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 121-140]

ا

 • ابتکاری، محمد حسین نقش امید به آینده، برنامه ریزی مطالعه و رضایتمندی از امکانات آموزشی در افت تحصیلی دانشجویان [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 1-20]
 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس توانایی حل مساله با میانجی گری تاب آوری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 1-24]
 • احقر، قدسی اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان (فبک) بر افرایش واژگان زبان انگلیسی دانش آموزان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 25-36]
 • احمدی، سیروس نقش امید به آینده، برنامه ریزی مطالعه و رضایتمندی از امکانات آموزشی در افت تحصیلی دانشجویان [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 1-20]
 • ادیب، یوسف سهم مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری در پیش‌بینی کیفیت زندگی کلاسی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 44-62]
 • اشرف زاده، شایسته اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 1-16]
 • اعرابیان، اقدس تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس توانایی حل مساله با میانجی گری تاب آوری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 1-24]
 • ایمانی، هما اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان (فبک) بر افرایش واژگان زبان انگلیسی دانش آموزان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 25-36]
 • امیری، مجید بررسی تاثیر برنامه درسی فلسفی بر مهارتهای تفکر اقدام پژوهی کودکان [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 25-56]
 • ایمن خواه، فهیمه تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش قصه‌گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 101-124]

ب

 • باران اولادی، صادق اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 1-16]
 • بیچرانلو، عبدالله نقش آموزه‌های تربیتی ادیان توحیدی بر توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 125-152]
 • بخشی پور، عباس پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای وتحمل ابهام [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 111-132]
 • بدری گرگری، رحیم سهم مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری در پیش‌بینی کیفیت زندگی کلاسی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 44-62]

پ

 • پاسبار، سمیرا رابطه نیازهای اساسی روان شناختی و خود شناسی با سبک ترجیحی تدریس با میانجیگری مهارت تفکر انتقادی در معلمان دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 37-60]
 • پورابراهیمی، فاطمه اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 1-16]

ت

 • تقی زاده، هادی مقایسه کنش های اجرایی« برنامه ریزی شناختی، بازداری پاسخ، عملکرد پیوسته و حافظه فعال» در دانش آموزان با و بدون اختلال نوشتن [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 79-100]
 • تقوی مقدم، علی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیر عامل و متغیرهای مالی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 61-78]

ج

 • جعفری هرندی، رضا تحلیل میزان تأثیر کارکردهای فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 1-20]
 • جلیلی، راضیه تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مهارت های اجتماعی فلنر [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 17-42]
 • جهان، جواد تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مهارت های اجتماعی فلنر [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 17-42]
 • جهان، جواد بررسی تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش خودراهبری دانش‌آموزان دوره متوسطه‌ی اول [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 85-110]

چ

 • چراغعلی، مرضیه بررسی عوامل موثر بر اخلاق پژوهشی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه استان قم [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 21-44]

ح

 • حافظیان، مریم بررسی اثربخشی مزاج های چهارگانه بر سلامت روان دانشجویان [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 57-76]
 • حبیبی رامیانی، الهه سهم مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری در پیش‌بینی کیفیت زندگی کلاسی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 44-62]
 • حبیبی کلیبر، رامین تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان بر اساس هوش اخلاقی و عادت‌های مطالعه [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 41-60]
 • حیدری ارجلو، حوریه اثربخشی آموزش گروهی براساس نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 43-56]
 • حسینی، سیده بتول بررسی اثربخشی برنامه درسی غیر رسمی (فعالیت های فوق برنامه) بر افزایش مهارت های اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 132-148]
 • حسین خانزاده، عباسعلی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش قصه‌گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 101-124]
 • حسینی هفشجانی، تورج بررسی مقایسه‌ای اثربخشی روش‌های تدریس بدیعه‌پردازی و حل‌مسئله بر خلاقیت و رضایت دانش‌آموزان ششم دبستان از تدریس در درس مطالعات اجتماعی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 63-84]

خ

 • خاکره، فتانه تحلیل سؤال‌های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن‌ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتول [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 153-180]
 • خانجانی، زینب پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای وتحمل ابهام [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 111-132]

ر

 • رضوی نعمت اللهی، ویدا نقش پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف در پیش بینی راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 131-161]

ز

 • زین الدینی میمند، زهرا نقش پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف در پیش بینی راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 131-161]
 • زین الدینی میمند، زهرا مقایسه کنش های اجرایی« برنامه ریزی شناختی، بازداری پاسخ، عملکرد پیوسته و حافظه فعال» در دانش آموزان با و بدون اختلال نوشتن [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 79-100]

س

 • سامری، مریم رابطه نیازهای اساسی روان شناختی و خود شناسی با سبک ترجیحی تدریس با میانجیگری مهارت تفکر انتقادی در معلمان دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 37-60]
 • سیف نراقی، مریم اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان (فبک) بر افرایش واژگان زبان انگلیسی دانش آموزان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 25-36]
 • سلطانی، امان ا... مقایسه کنش های اجرایی« برنامه ریزی شناختی، بازداری پاسخ، عملکرد پیوسته و حافظه فعال» در دانش آموزان با و بدون اختلال نوشتن [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 79-100]
 • سلطانی، امان الله نقش پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف در پیش بینی راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 131-161]

ش

 • شاه محمدزاده، یحیی رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 77-90]
 • شفیع آبادی، عبدالله اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در بیماران همودیالیزی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 149-162]
 • شهبازیان خونیق، آرش تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان بر اساس هوش اخلاقی و عادت‌های مطالعه [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 41-60]
 • شورورزی، محمدرضا رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیر عامل و متغیرهای مالی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 61-78]

ص

 • صائمی، حسن طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش درشبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 61-80]

ط

 • طاهر، محبوبه تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش قصه‌گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 101-124]

ع

 • عاشوری، هدی بررسی اثربخشی مزاج های چهارگانه بر سلامت روان دانشجویان [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 57-76]
 • عشقی پور، حمیدرضا نقش آموزه‌های تربیتی ادیان توحیدی بر توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 125-152]
 • علی پور، محسن تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان بر اساس هوش اخلاقی و عادت‌های مطالعه [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 41-60]
 • علمردانی صومعه، سجاد رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 77-90]

ف

 • فیاض، ابراهیم نقش آموزه‌های تربیتی ادیان توحیدی بر توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 125-152]
 • فتحی واجارگاه، کورش طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش درشبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 61-80]
 • فرجی، زینب تحلیل سؤال‌های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن‌ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتول [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 153-180]
 • فرزاد، ولی اله اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در بیماران همودیالیزی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 149-162]
 • فیروزی، اسماعیل بررسی تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش خودراهبری دانش‌آموزان دوره متوسطه‌ی اول [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 85-110]
 • فضل الهی، سیف اله رابطه معنویت در کار با عملکرد سازمانی معلمان بر اساس مؤلفه‌های مدل اچیو [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 101-120]
 • فکری، کاترین اثربخشی آموزش گروهی براساس نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 43-56]
 • فلاح سراوانی، هما تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش قصه‌گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 101-124]
 • فوادیان، سعیده رابطه سبکهای فرزند پروری و ابعاد کمال گرایی والدین با انگیزش تحصیلی فرزندان آنها در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دامغان [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 101-118]

ق

 • قاسمی، علی بررسی نقش تعدیل کنندگی ایدئولوژی اخلاقی در رابطه بین رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 91-114]
 • قنبری، مهدی بررسی مقایسه‌ای اثربخشی روش‌های تدریس بدیعه‌پردازی و حل‌مسئله بر خلاقیت و رضایت دانش‌آموزان ششم دبستان از تدریس در درس مطالعات اجتماعی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 63-84]

ک

 • کارشکی، حسین ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزش‌ تکلیف تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 115-130]
 • کارشکی، حسین ساختارعاملی مقیاس خودمختاری پژوهشی [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 121-140]
 • کریمی، قاسم رابطه معنویت در کار با عملکرد سازمانی معلمان بر اساس مؤلفه‌های مدل اچیو [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 101-120]
 • کریمی هرندی، سمیه تحلیل میزان تأثیر کارکردهای فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 1-20]
 • کوهی، محمد ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزش‌ تکلیف تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 115-130]

گ

 • گراوند، یاسر ساختارعاملی مقیاس خودمختاری پژوهشی [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 121-140]

م

 • محمدی، مهسا بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 159-174]
 • محمد داودی، امیر حسین بررسی عوامل موثر بر اخلاق پژوهشی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه استان قم [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 21-44]
 • مرادی، امیر بررسی تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش خودراهبری دانش‌آموزان دوره متوسطه‌ی اول [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 85-110]
 • میرشاه جعفری، سید ابراهیم تحلیل میزان تأثیر کارکردهای فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 1-20]
 • مسیح آبادی، ابوالقاسم رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیر عامل و متغیرهای مالی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 61-78]
 • مشفقی، نزهت الزمان بررسی نقش تعدیل کنندگی ایدئولوژی اخلاقی در رابطه بین رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 91-114]
 • مصطفایی، سیدمحمدرضا تحلیل سؤال‌های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن‌ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتول [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 153-180]
 • ملکیان، فرامرز تحلیل سؤال‌های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن‌ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتول [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 153-180]
 • منظری توکلی، حمدا... مقایسه کنش های اجرایی« برنامه ریزی شناختی، بازداری پاسخ، عملکرد پیوسته و حافظه فعال» در دانش آموزان با و بدون اختلال نوشتن [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 79-100]
 • منظری توکلی*، وحید اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 1-16]
 • مهر آذین، علیرضا رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیر عامل و متغیرهای مالی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 61-78]
 • موسوی، ستاره بررسی تاثیر برنامه درسی فلسفی بر مهارتهای تفکر اقدام پژوهی کودکان [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 25-56]

ن

 • نادی، محمدعلی بررسی نقش تعدیل کنندگی ایدئولوژی اخلاقی در رابطه بین رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 91-114]
 • ناصری، الهه پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای وتحمل ابهام [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 111-132]
 • نوری، حیدر رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 77-90]

ه

 • هاشمی، سید احمد بررسی اثربخشی برنامه درسی غیر رسمی (فعالیت های فوق برنامه) بر افزایش مهارت های اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 132-148]
 • هاشمی بقرآبادی، محمد رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 77-90]
 • هاشمی زاده، وجیهه السادات اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 1-16]

ی

 • یاسائی سکه، معصومه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در بیماران همودیالیزی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 149-162]
 • یوسفی، فرزانه نقش پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف در پیش بینی راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی [دوره 13، شماره 53، 1396، صفحه 131-161]