دوره و شماره: دوره 7، شماره 31، تیر 1391 
5. مقایسه ابعاد کمال گرایی و عدم تحمل بلاتکلیفی در بیماران مبتلا به آسم، سندرم روده تحریک پذیر و میگرن

صفحه 1-20

صدیقه ابراهیم زاده؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر امید رضائی؛ دکتر نورعلی فرخی؛ دکتر فرهاد جمهری


6. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی

صفحه 1-16

کاترین فکری؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی؛ دکتر رحمت الله نورانی پور؛ دکتر قدسی احقر


7. سبک های دلبستگی، جنسیت، رضایت زناشویی

صفحه 1-16

مختار عارفی؛ شکوه نوابی نژاد؛ عبدالله شفیع آبادی؛ علیرضا کیامنش