دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، مهر 1386 
3. ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت نگهبان گاز استان اصفهان

صفحه 1-12

سهیلا ساجدی؛ دکتر سید حمید آتش پور؛ صفورا شیرانی؛ سعیده لندران اصفهانی


6. بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در دبیرستانهای شهر بجنورد

صفحه 1-14

آذرمیدخت فرزامی خواه؛ دکتر هاشم عسکرزاده؛ دکتر براتعلی منفردی راز


7. بررسی محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی بر اساس مبانی پرورش تفکر

صفحه 1-26

حسین فکوری حاجیار؛ دکتر عزت اﷲ نادری؛ دکتر علی شریعتمداری؛ دکتر مریم سیف نراقی