دوره و شماره: دوره 11، شماره 45، اسفند 1394، صفحه 1-146 
6. بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی

صفحه 67-84

محمدرضا شورورزی؛ علی تقوی مقدم؛ حسین پارسیان؛ امیر شمس کلوخی


8. رابطه احساس تنهایی و شیوه‌های فرزند پروری با اعتیاد به تلفن همراه در دانشجویان

صفحه 101-112

غلامرضا منشئی؛ مهدی قاسمی مطلق؛ فریبا گواهی؛ فاطمه مرتضوی کیاسری