دوره و شماره: دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 1-175 
1. تبیین مبانی زیباشناسانه اندیشه های خواجه نصیر و روسو در تربیت هنری کودکان

صفحه 0-0

نهضت صفایی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


5. اغتنام فرصت در آثار امام محمد غزالی و دلالت های تربیتی آن

صفحه 0-0

جهانبخش رحمانی؛ رضا علی نوروزی؛ سیدهاشم گلستانی؛ قاسم ملیحی


7. پیش‌بینی نگرانی از تصویر بدنی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی

صفحه 0-0

عاطفه احمدی؛ زینب السادات توکلی؛ سادات میرعلمی؛ فاطمه محمدآبادی؛ المیرا اعزازی بجنوردی


8. ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش

صفحه 162-181

پرویز پقه؛ سامره شجاعی؛ محمودرضا مستقیمی؛ فریدون آزما


9. پیامدهای یادگیری خدمت‌محور در مدارس ابتدایی شهر تهران

صفحه 0-0

زهره قلی‌پور هفت‌خوانی؛ پریوش جعفری؛ اختر جمالی