دوره و شماره: دوره 12، شماره 49، اسفند 1395، صفحه 1-160 
6. اثر بخشی قصه گویی خلاق بر توانایی حل مسئله و خلاقیت کودکان پیش دبستانی

صفحه 99-114

حامد دوست محمدی؛ معصومه مروی زاده؛ رامش دادفر؛ طاهره آیین