دوره و شماره: دوره 13، شماره 55، شهریور 1397، صفحه 1-170 
3. سهم مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری در پیش‌بینی کیفیت زندگی کلاسی

صفحه 44-62

الهه حبیبی رامیانی؛ یوسف ادیب؛ رحیم بدری گرگری