دوره و شماره: دوره 14، شماره 58، خرداد 1398، صفحه 1-170 
3. تأملی بر مفهوم خاطره‌انگیزی و عوامل سازنده آن در دانشکده های آموزش معماری

صفحه 45-70

اکرم السادات خیرالسادات؛ سید محمدحسین آیت اللهی؛ سیده مرضیه طباییان؛ مرضیه پیراوی ونک؛ مریم قاسمی سیچانی


7. ساخت و اعتباریابی پرسش نامه پارافیلیا بر روی مردان ایرانی

صفحه 121-139

آناهیتا نوری نیستانک؛ افشین صلاحیان؛ بیتا نصرالهی