دوره و شماره: دوره 14، شماره 57، دی 1397، صفحه 1-170 
1. بررسی و تحلیل دلالت های تربیتی و فلسفی دیویی

صفحه 1-20

فلکناز آتشی؛ سید هاشم گلستانی؛ محمدرضا شمشیری


7. توانایی کودکان پیش‌دبستانی برای تمایز میان حق استفاده و حق مالکیت

صفحه 121-134

سعید محمودپور؛ هادی بهرامی؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج