راهنمای نویسندگان

هزینه های داوری و چاپ مقاله

شماره حساب ۰۲۲۰۳۳۶۴۸۵۰۰۷ بانک ملی به نام ساها دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی

150000 تومان برای داوری 

350000 تومان هزینه پذیرش نهایی

40000 تومان هزینه پست کردن نسخه چاپی

 

شیوه ارسال مقاله‌‌های علمی- پژوهشی

«پژوهشنامه تربیتی» فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به منظور ارائه تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علوم تربیتی و همچنین به منظور تبادل افکار و اندیشه‌ها در راستای نیاز‌های گوناگون از اندیشمندان،‌ صاحب نظران، دانش پژوهان، کارشناسان و استادان مربوطه تقاضا دارد برای کیفیت بخشیدن و بهبود محتوای فصلنامه در ارسال مقالات، نکات زیر را رعایت فرمایند.

1-       مقالات باید در سایز 17×24(وزیری) با حاشیه گذاری 2/5 سانتی متر از هر طرف باشد.

2-     مقالات باید در محیط 2007Word یا 2003، با فونت و اندازه حروف به ترتیب زبان فارسی B Mitra13  و برای زبان انگلیسی Times New Roman12  تایپ شود و سر تیتر ها پر رنگ B Mitra13  Bold باشند.

3-       منابع مورد استفاده در متن باید در فهرست منابع به‌طور کامل و به ترتیب حروف الفبا تنظیم و در پایان مقاله ابتدا منابع فارسی و سپس سایر منابع آورده شود.

4-       وصول مقالات به معنی تائید و چاپ آنها نیست. دفتر فصلنامه مقاله‌های برخوردار از استاندارد و سطح علمی اولیه را برای ارزیابی به داوران با صلاحیت ارجاع می‌دهد.

5-       مشخصات شناسنامه‌ای، میزان تحصیلات و رشته مربوطه، شغل، نشانی کامل پستی، شماره تلفن یا همراه نویسنده بر روی صفحه اول مقاله درج گردد.

6-       مقاله باید همراه با چکیده فارسی و لاتین ( در 10 الی15 سطر) و چند کلید واژه (حداقل  5و حداکثر 7کلمه) باشد.

7-       مقالات قبلا در نشریه دیگر چاپ نشده و یا برای چاپ به نشریات دیگر ارسال نگردیده باشد.

8-       چون مقالات دریافتی دعودت نمی‌شود،‌در صورت نیاز تصویری از مطالب ارسالی را نزد خود نگه دارید.

9-       منابع به شیوه ارجاع درون متنی(APA) منابع به صورت( نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار: شماره صفحه) نوشته شود.

10-    شرح تصویر و توضیح مربوط به نمودار زیر آن و شماره و عنوان نمودار در بالای آن آورده شود.

11-    قبل از نقطه (.)، ویرگول (،) دو نقطه (:) و نقطه ویرگول (؛) فاصله نباشد و بعد از آنها فاصله باشد.  یک Space 

12-    این هیأت در تغییر و اصلاح مقاله آزاد است.

ترتیب تنظیم مقالات علمی –پژوهشی

1)       برگه مشخصات مقاله

2)       عنوان «حداکثر 25 کلمه »

3)        چکیده فارسی

4)        مقدمه « موضوع، فرضیه، پیشینه، اهداف و روش تحقیق

5)       روش (روش تحقیق، جامعه، ابزار، روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات، روشهای تعیین اعتبار و روایی)

6)       یافته­ ها (ارائه نتایج تحقیق)

7)       بحث و نتیجه­ گیری

8)       منابع و ماخذ

9)       چکیده انگلیسی

 

 

 

فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تربیتی