تماس با ما

آدرس پستی دفتر نشریه پژوهشنامه تربیتی:خراسان شمالی- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد - دفتر نشریه پژوهشنامه تربیتی واحد بجنورد - کدپستی دانشگاه: 97796- 94176

تلفن های  دانشگاه : 92-32296982  و  داخلی 1037     فاکس :32296977   با پیش شماره 058

ارتباط با نشریه

مدیر داخلی:  behrang_esmaeeli@yahoo.com 

مدیر مسئول:  m.pouromran@gmail.com

سر دبیر:   ashafiabady@yahoo.com 

ایمیل نشریه :     educ@bojnourdiau.ac.ir

 


CAPTCHA Image