تماس با ما

آدرس پستی دفتر نشریه پژوهشنامه تربیتی:خراسان شمالی- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد - دفتر نشریه پژوهشنامه تربیتی واحد بجنورد - کدپستی دانشگاه: 97796- 94176

تلفن دفتر نشریه : 92-32296982    داخلی 1037     فاکس :32296977   با پیش شماره 058

زمان پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 الی 14

مدیر داخلی:  behrang_esmaeeli@yahoo.com 

مدیر مسئول:  m.pouromran@gmail.com   09303212809

سردبیر:   ashafiabady@yahoo.com 

ایمیل نشریه :  educ@bojnourdiau.ac.ir

 


CAPTCHA Image