اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1779
تعداد پذیرش 224
تعداد پذیرش بدون داوری 54
تعداد عدم پذیرش 1242
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 736

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 68
تعداد مقالات 552
تعداد مشاهده مقاله 325839
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 327412
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 336 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 215 روز
درصد پذیرش 13 %