اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1870
تعداد پذیرش 234
تعداد پذیرش بدون داوری 54
تعداد عدم پذیرش 1284
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 775

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 70
تعداد مقالات 568
تعداد مشاهده مقاله 350625
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 356058
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 341 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 215 روز
درصد پذیرش 13 %