نویسنده = سید هاشم گلستانی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی عناصر برنامه درسی شهودی بر اساس بررسی زیباشناسانه دیوان حافظ

دوره 15، شماره 62، بهار 1399، صفحه 139-150

فاطمه طاهری؛ نرگس کشتی ارای؛ مریم السادات رنجبر؛ سید هاشم گلستانی


2. بررسی و تحلیل دلالت های تربیتی و فلسفی دیویی

دوره 14، شماره 57، زمستان 1397، صفحه 1-20

فلکناز آتشی؛ سید هاشم گلستانی؛ محمدرضا شمشیری