کلیدواژه‌ها = مهارت‌های زندگی
تعداد مقالات: 3
1. اثر شرکت در کارگاه قبل از ازدواج آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی در زوجین دانشجو

دوره 15، شماره 62، بهار 1399، صفحه 99-114

جواد رکنی لموکی؛ رضا پاشا؛ فریبا حافظی؛ جمال شمس


2. بررسی و تعیین عوامل موثر بر مهارت‌های زندگی نسل دیجیتال

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 105-116

پریسا زمانی فراهانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ نادر قلی قورچیان