کلیدواژه‌ها = کلیدواژه­ها:منطق­الطیر- تفکر انتقادی- تحلیلمحتوا- تحلیلمفهومی
تعداد مقالات: 1
1. پرورش تفکر انتقادی بر اساس تحلیل محتوای کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری

دوره 12، شماره 50، بهار 1396، صفحه 121-140

فرامرز محمدی پویا؛ سینا ترکاشوند؛ سهراب محمدی پویا