‌بررسی گرایش‌های مطالعاتی و استفاده ازکتابخانه در بین نخبگان دانش‌آموزی ایران (از 1383 تا 1385)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این پژوهش تحت عنوان بررسی گرایش‌های مطالعاتی و میزان استفاده از کتابخانه در بین نخبگان دانش‌آموزی ایران در سال‌های 1383تا 1385 به منظور بررسی «گرایش‌های مطالعاتی»؛ «اهداف مطالعه»؛ «عادات مطالعه»؛ «میزان مطالعه» و «میزان استفاده از کتابخانه» انجام شده است. جامعه پژوهش نخبگان دانش‌آموزی ایران شامل برگزیدگان کنکور سراسری، المپیادهای علمی و جشنواره دانش‌آموزی خوارزمی طی سال‌های 1383- 1385 می‌باشد که تعداد آنها سیصد نفر است. روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که از سیصد پرسشنامه ارسالی صد و شصت و هشت قابل استفاده بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های مختلف آماری و بر اساس نوع متغیرها؛ توسط نرم‌افزار SPSS   مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق دوازده فرضیه مطرح شده است که از بین آنها فقط فرضیه دوم مورد تایید قرار گرفت. برخی یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اولویت اول علت علاقه به مطالعه در میان نخبگان دانش‌آموزی تشویق والدین و خانواده بوده است. بیشترین درصد جامعه مورد پژوهش (4/55 درصد) در حد زیاد و خیلی زیاد به مطالعه کتاب‌های غیر درسی و مطبوعات علاقه داشته‌اند. اولویت‌های آنان در گرایش‌های مطالعاتی زمینه ادبی و سپس علمی بوده است؛ اکثریت نخبگان دانش‌آموزی ایران در بیشتر مواقع (4/71 درصد) از اینترنت و سپس از منابع الکترونیکی استفاده می‌کنند؛ همچنین بیشتر نخبگان (9/86 درصد) در زمان تحصیل عضو کتابخانه مدرسه بوده‌اند؛ اکثریت آنان (6/75 درصد) در هفته یک‌بار و بیش از یک‌بار به کتابخانه مدرسه مراجعه می‌کردند؛ بیشترین درصد نخبگان دانش‌آموزی ایران (8/48 درصد) میزان تاثیر منابع کتابخانه‌ای را در حد متوسط ارزیابی کرده‌اند. 

کلیدواژه‌ها