بررسی برخی ملاحظات انجام شده در تالیف کتب درسی آذربایجان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشکده پرستاری باکوودانشجوی دکتری روان شناسی آکادمی علوم آذربایجان

چکیده

برای تألیف مطالب کتاب‌های درسی نیاز به تغییر و تحول است و از نظر علمی برخی از این کتاب‌ها به روز نیست. به روز نبودن موضوعات علمی در بلند مدت به معلومات دانش‌آموزان ضربه‌های اساسی وارد می‌کند. در سال‌های برقراری استقلال در آذربایجان، امور مربوط به تالیف کتب درسی مورد بازنگری قرار گرفت و مجدد سازماندهی شد و «خط‌مشی تالیف کتاب درسی» در دولت جمهوری آذربایجان مشخص شد. در بین سال‌های 2005-2003 کتب درسی به صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان پایه‌های اول تا یازدهم قرار گرفت و بین سال‌های 2007-2000، 250 عنوان کتاب درسی به صورت نسخه اصلی تهیه شد. از سال 2002 تالیف کتاب‌های آلمانی، انگلیسی و فرانسه آغاز گردید.
هم اکنون کار تالیف کتب درسی به زبان فرانسه و انگلیسی برای پایه‌های اول تا یازدهم به اتمام رسیده است و کتب درسی مدارس در حال پیشرفت و بازنگری می‌باشد 

کلیدواژه‌ها